15 Novembre, 2018

Certamen Literari

 

 

  42 Certamen Literari

 

LLIURAMENTO DE PREMIS

Dissabte 25 de maig de 2019

A les 6 de la tarda,

a la sala Folch i Torres del Casalet

 

40ª EDICIÓ PREMI DE NARRATIVA O ASSAIG “EL FRANCOLÍ”

S’atorgarà a un juego de narrativa, tema y forma personal, o d’assaig.

Convocatoria y personal a partir de 18 años.

Extensió del treball: mínimo 5 full i màxim 30, en formato DIN A4 i doble espai.

Importación del estreno: 300 €

 

5ª EDICIÓ PREMI FINAL DE GRAU O MÀSTER “EUSEBI MAJÓS”

S’atorgarà a un treball de final de grau o màster, de tema lliure.

Convocatoria de estudios de la Escuela de Francolí.

Importación del estreno: 300 €

 

38ª EDICIÓ PREMI DE POESIA “MOSSÈN RAMON MUNTANYOLA”

S’atorgarà a un poema o un conjunt de poemes de theme lliure, con un màxim de 100 versos.

Convocatoria y personal a partir de 18 años.

Extensió del treball: no pot pot superior a 10 fulls de mida DIN A4.

Importación del estreno: 300 €

 

PREMIS LITERARIS INFANTILES “FERROVELL”

Destinates a l’alumnat dels centres d’ensenyament of l’Espluga of Francolí que vulguin presentar treballs de forma individual o en group.

Importación de premis (individuos)

Infants nascuts                                                                       Infants nascuts

    l’any 2007                                                                                        l’any 2008

1r premi:  40 €                                                                                    1r premi:  40 €

2n premi: 35 €                                                                                    2n premi:  35 €

3r premi:  30 €                                                                                  3r  premi:  30 €

 

Infants nascuts                                                                         Infants nascuts

    l’any 2009                                                                                        l’any 2010

1r premi:  35 €                                                                                 1r premi:  35 €

2n premi: 30 €                                                                                 2n premi:  30 €

3r premi:  25 €                                                                                3r  premi:  25 €

 

Infants nascuts                                                                           Infants nascuts

    l’any 2011                                                                                          l’any 2012

1r premi:  30 €                                                                                   1r premi:  30 €

2n premi: 25 €                                                                                   2n premi:  25 €

3r premi:  20 €                                                                                 3r  premi:  20 €

 

Hi haurà també tres premis de reconeixement a cada categoria

Import dels premis a treballs en grup

Infants nascuts

els anys 2007-2008       50 €

Infants nascuts

els anys  2009-2010      50 €

Infants nascuts

els anys 2011-2012        50 €

 

PREMIS JUVENILS “AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA”

Destinat a l’alumnat d’ensenyament  secundari obligatori i batxillerat que viu o cursa els seus estudis a la Conca de Barberà. Poden optar a aquest premi els treballs en prosa, vers, còmic o recerca.

Es valoraran els treballs que incorporin recursos i eines TIC.

 

Import dels premis 1r. i 2n. curs d’ESO

  1r premi:    80 €

                2n premi:   40 €

                3r premi:    20 €

 

Import dels premis  3r. i 4t. curs d’ESO

  1r premi:  100 €

                2n premi:   50 €

                3r premi:    25 €

 

Import dels prermis de batxillerat

1r premi:  120 €

                2n premi:  60 €

                3r premi:   30 €

Extensió dels treballs: no pot ser superior a 5 fulls de mida DIN A4.

 

Premi especial en grup:

Temes relacionats amb l’Espluga de Francolí, el seu terme i entorn.

Import del premi:  150 €

 

Premi de batxillerat i cicles formatius:

Destinat a l’alumnat que resideixi o cursi els seus estudis a la Conca de Barberà que presenti treballs individuals,  de temàtica lliure.

Import dels premis:

   1r premi:  300 €

                2n premi: 150 €

                 3r premi:  75 €

S’oferirà un reconeixement especial a l’Institut al qual pertany l’alumnat.

 

FORMEN EL JURAT D’AQUEST CERTAMEN

Joan Rendé i Masdeu, escriptor i periodista

Josep Maria Sans i Travé, doctor en Història i arxiver

Valentí Gual i Vilà, doctor i professor d’Història a la Universitat de Barcelona

Josefina Guasch i Francesch, professora llicenciada en Ciències Químiques

Jordi Roca i Armengol, inspector d’educació i historiador

Jordi Torre i Bergadà, regidor de Cultura

Gemma Carbó i Ribugent, doctora en ciències de l’educació, DEA en Dret de la Cultura i directora del Museu de la Vida Rural

Margarida Aritzeta i Abad, professora de la URV i escriptora

Elisenda Rosell Andreu, professora llicenciada en Filologia Catalana

Ferran Civit Martí,  periodista, historiador i antropòleg

Ma. Assumpció Bonet, directora de l’Escola l’Agulla del Catllar i pedagoga

Margarida Aritzeta

Ferran Civit

Gemma Carbó

Joan Rendé

Valentí Gual

Josefina Guasch

Elisenda Rosell

Jordi Roca i Armengol

Josep Maria Sans

Jordi Torre

Ma. Assumpció Bonet

 

CONDICIONS GENERALS

 

El termini de presentació dels originals clourà el divendres 22 de març de 2019. No s’acceptarà cap treball entregat fora de termini.

Tots els treballs presentats han de ser en llengua catalana.

Els escrits, a excepció dels infantils, s’han d’enviar en format PDF a l’adreça  certamenliterari@casaldelespluga.cat.

A la portada del treball adjunt hi ha d’haver, únicament,  el títol i el pseudònim de l’autor/a. I en els premis infantils, juvenils i d’etnografia també hi ha d’haver la data de naixement.

Caldrà fer constar en el cos del text del mail o en document adjunt, a part de l’obra, les mateixes dades escrites, pseudònim i premi al qual opta la persona que concursa, així com les dades reals i el telèfon de l’autor.

L’obra que no compleixi amb les condicions especificades a les bases quedarà exclòs del concurs automàticament.

Els treballs infantils s’han de presentar en paper. A la portada hi ha d’haver el títol del treball i el pseudònim de l’autor, així com la data de naixement. Caldrà adjuntar a l’obra un sobre amb les mateixes dades escrites, pseudònim,  títol  i any de naixement, i a l’interior d’aquest una targeta amb les dades reals i el telèfon de l’autor.

Les obres han de ser originals, inèdites i no poden haver estat premiades en altres certàmens.

Els/les autors/es que concursen tampoc podran presentar més d’una obra al mateix premi.

Les obres infantils no guardonades podran recollir-se a la Secretaria del Casal de l’Espluga a partir de l’1 de setembre de 2019.

La presentació dels originals suposa l’acceptació íntegra de les bases i dels drets i obligacions que se’n deriven.

Els treballs premiats s’exposaran a la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola, en format digital o en paper.

Qualsevol aspecte no previst en les bases s’ha de sotmetre a la decisió del jurat, i la seva resolució és inapel·lable.

Per a més informació podeu visitar el següent web:

casaldelespluga.cat

 

 

 

 

 

PATROCINADORS:                                                                  COL·LABORADORS:

. Ajuntament de l’Espluga de Francolí                              . Editorials:  Vicens Vives,

. Diputació de Tarragona                                                               Salvatella, Publicacions de

. Museu de la Vida Rural                                                                l’Abadia de Montserrat

. AMPA de l’Escola Mare de Déu del Carme                   . Llibreria Índex

. AMPA de l’Escola Martí Poch. Asesora literaria: Joan Rendé

. Patrocinadors varis. Coordinadores técnicos:

Maria rosa de la morena gallardo