15 novembre, 2018

Certamen Literari

 43 Certamen Literari

LLIURAMENT DE PREMIS

Diumenge 26 de maig de 2020

A les 6 de la tarda,

a la sala Folch i Torres del Casalet

41ª EDICIÓ PREMI DE NARRATIVA O ASSAIG “EL FRANCOLÍ”

S’atorgarà a un treball de narrativa, de tema i forma lliure, o d’assaig.

Convocatòria adreçada a persones de més de 18 anys.

Extensió del treball: mínim 5 fulls i màxim 30, en format DIN A4 i doble espai.

Import del premi:   300 €

6ª EDICIÓ PREMI FINAL DE GRAU O MÀSTER “EUSEBI MAJÓS”

S’atorgarà a un treball de final de grau o màster, de tema lliure.

Convocatòria adreçada a estudiants de l’Espluga de Francolí.

Import del premi:  300 €

39ª EDICIÓ PREMI DE POESIA “MOSSÈN RAMON MUNTANYOLA”

S’atorgarà a un poema o un conjunt de poemes de tema lliure, amb un màxim de 100 versos.

Convocatòria adreçada a persones de més de 18 anys.

Extensió del treball: no pot ser superior a 10 fulls de mida DIN A4.

Import del premi:  300 €

PREMIS LITERARIS INFANTILS

Destinats a l’alumnat  dels centres d’ensenyament de l’Espluga de Francolí que vulguin presentar treballs de forma individual o en grup.

“FERROVELL”

Import dels premis (individuals)

Infants nascuts                                                                       Infants nascuts

    l’any 2008                                                                                        l’any 2009

1r premi:  40 €                                                                                   1r premi:  40 €

2n premi: 35 €                                                                                    2n premi:  35 €

3r premi:  30 €                                                                                   3r  premi:  30 €

Infants nascuts                                                                       Infants nascuts

    l’any 2010                                                                                        l’any 2011

1r premi:  35 €                                                                                 1r premi:  35 €

2n premi: 30 €                                                                                 2n premi:  30 €

3r premi:  25 €                                                                                3r  premi:  25 €

Hi haurà també dos premis de reconeixement per aquestes categories

Import dels premis a treballs en grup

Infants nascuts

els anys 2008-2009    50 €

Infants nascuts

els anys 20010-2011     50 €

“MARIA ÀNGELS OLLÉ”

Import dels premis (individuals)

Infants nascuts                                                                        Infants nascuts

    l’any 2012                                                                                          l’any 2013

1r premi:  30 €                                                                                   1r premi:  30 €

2n premi: 25 €                                                                                   2n premi:  25 €

3r premi:  20 €                                                                                  3r  premi:  20 €

 

Hi haurà també un premi de reconeixement per aquesta categoria

Import dels premis a treballs en grup

Infants nascuts

els anys 2012-2013    50 €

PREMIS JUVENILS “AJUNTAMENT DE L’ESPLUGA”

Destinat a l’alumnat d’ensenyament  secundari obligatori i batxillerat que viu o cursa els seus estudis a la Conca de Barberà. Poden optar a aquest premi els treballs en prosa, vers, còmic o recerca.

Es valoraran els treballs que incorporin recursos i eines TIC.

Import dels premis 1r. i 2n. curs d’ESO

   1r premi:    80 €

    2n premi:   40 €

    3r premi:    20 €

Import dels premis  3r. i 4t. curs d’ESO

1r premi:  100 €

2n premi:   50 €

3r premi:    25 €

Import dels prermis de batxillerat

  1r premi:  120 €

  2n premi:  60 €

  3r premi:   30 €

Extensió dels treballs: no pot ser superior a 5 fulls de mida DIN A4.

Premi especial en grup:

Temes relacionats amb l’Espluga de Francolí, el seu terme i entorn.

Import del premi:  150 €

Premi de batxillerat i cicles formatius (TDR):

Destinat a l’alumnat que resideixi o cursi els seus estudis a la Conca de Barberà que presenti treballs individuals,  de temàtica lliure.

Import dels premis:

1r premi:  300 €

 2n premi:  150 €

3r premi:    75 €

S’oferirà un reconeixement especial a l’Institut al qual pertany l’alumnat.

PREMI MUSEU DE LA VIDA RURAL

El Museu de la Vida Rural convoca un premi de narrativa amb el tema “CULTURA PER LA SOSTENIBILITAT”, destinat a majors de 16 anys.

Formats possibles: guió per a producció audiovisual, contes curts, assaigs breus.

El Museu podrà fer ús del treball premiat en activitats pedagògiques.

   Import del premi:    500 €

FORMEN EL JURAT D’AQUEST CERTAMEN

Jordi Roca i Armengol, inspector d’educació i historiador

Josep Maria Sans i Travé, doctor en Història i arxiver

Josefina Guasch i Francesch, professora llicenciada en Ciències Químiques

Jordi Torre i Bergadà, Diplomat en Turisme i Direcció Hotelera i Tècnic Informàtic

Gemma Carbó i Ribugent, doctora en ciències de l’educació, DEA en Dret de la Cultura i directora del Museu de la Vida Rural

Elisenda Rosell Andreu, professora llicenciada en Filologia Catalana

Ferran Civit Martí,  periodista, historiador i antropòleg

Assumpció Bonet Estradé, mestra i pedagoga

Enric Mercadé Pàmies, regidor de cultura i dissenyador gràfic

Anna Garcia Gené, regidora d’educació i mestra

Montserrat  Espadaler  Gamissans, farmacèutica

CONDICIONS GENERALS

El termini de presentació dels originals clourà el dia  20/22 de març de 2020. No s’acceptarà cap treball entregat fora de termini.

Tots els treballs presentats han de ser en llengua catalana.

Els escrits, a excepció dels infantils, s’han d’enviar en format PDF a l’adreça  certamenliterari@casaldelespluga.cat.

A la portada del treball adjunt hi ha d’haver, únicament,  el títol i el pseudònim de l’autor/a. I en els premis infantils, juvenils també hi ha d’haver la data de naixement.

Caldrà fer constar en el cos del text del mail o en document adjunt, a part de l’obra, les mateixes dades escrites, pseudònim i premi al qual opta la persona que concursa, així com les dades reals i el telèfon de l’autor.

L’obra que no compleixi amb les condicions especificades a les bases quedarà exclòs del concurs automàticament.

Els treballs infantils s’han de presentar en paper. A la portada hi ha d’haver el títol del treball i el pseudònim de l’autor, així com la data de naixement. Caldrà adjuntar a l’obra un sobre amb les mateixes dades escrites, pseudònim,  títol  i any de naixement, i a l’interior d’aquest una targeta amb les dades reals i el telèfon de l’autor.

Les obres han de ser originals, inèdites i no poden haver estat premiades en altres certàmens.

Els/les autors/es que concursen tampoc podran presentar més d’una obra al mateix premi.

Les obres infantils no guardonades podran recollir-se a la Secretaria del Casal de l’Espluga a partir de l’1 de setembre de 2020.

La presentació dels originals suposa l’acceptació íntegra de les bases i dels drets i obligacions que se’n deriven.

Els treballs premiats s’exposaran a la Biblioteca Mossèn Ramon Muntanyola, en format digital o en paper.

Els participants, presentant una obra al certamen, donen el seu consentiment exprés i inequívoc per a que la seva imatge (i en el seu cas, la del menor d’edat) pugui ser captada pel Casal de l’Espluga, i posteriorment pugui ser publicada a la web, xarces socials, revistes o en qualsevol altre mitjà per part de l’entitat autoritzada .

Qualsevol aspecte no previst en les bases s’ha de sotmetre a la decisió del jurat, i la seva resolució és inapel·lable.

Per a més informació podeu visitar el següent web: casaldelespluga.cat

PATROCINADORS:                                                                  COL·LABORADORS:

. Ajuntament de l’Espluga de Francolí                      Editorials:  Vicens Vives,

. Diputació de Tarragona                                             Salvatella, Publicacions de

. Museu de la Vida Rural                                               l’Abadia de Montserrat

. AMPA de l’Escola Mare de Déu del Carme               Llibreria Índex

. AMPA de l’Escola Martí Poch

. A.M.P.A. Institut Joan Amigó

Enric Mercadé

Anna Garcia

Ferran Civit

Gemma Carbó

Josefina Guasch

Elisenda Rosell

Jordi Roca i Armengol

Josep Maria Sans

Jordi Torre

Ma. Assumpció Bonet