20 setembre, 2018

Formació Permanent

De moment i mentres duri la pandèmia, aquesta secció emblemàtica del Casal no farà cap activitat.

La Junta

Revista de la Universidad de la Formación Permanente

Clica al damunt veure la revista